Споразум о сарадњи

SIRGS logo

25. ЈАНУАР 2019.

У среду 23.01.2019. године, председници Савеза инжењера рударства и геоогије Србије (доц. др Томислав Шубарановић) и Савеза инжењера рудара и геолога Републике Српске (Владимир Бијелић) потписали су Споразум о сарадњи.

Споразум се односи на:

  • - Међусобно повезивање и јачање улоге како организација потписница тако и појединачно чланова у региону;
  • - Размену позитивних искустава из области рударства и геологије;
  • - Прекограничну сарадњу, координацију искустава и позитивних пракси;
  • - Припрему пројектних предлога, писање научних, стручних и информативних публикација;
  • - Подршку у организовању научних и стручних скупова и конференција;
  • - Сарадњу у изградњи капацитета (стручне екскурзије, радионице и др.);
  • - Размену информација и координацију искустава, знања и могућности у области рударства и геологије.

С рударским поздравом,
С Р Е Ћ Н О