РУКОВОДСТВО

Председник

Проф. др Томислав Шубарановић

дипл. инж. рударства


Генерални секретар

Предраг Мијатовић

дипл. инж. геологије


Управни одбор

Проф. др Владимир Павловић

дипл. инж. рударства - председник


Проф. др Душан Поломчић

дипл. инж. геологије – члан


Др Ивица Јаковљевић

дипл. инж. рударства – члан

Надзорни одбор

Проф. др Драган Игњатовић

дипл. инж. рударства – председник


Дејан Николић

дипл. инж. геологије – члан


Проф. др Ивица Ристовић

дипл. инж. рударства – члан

Суд части Савеза

Доц. др Бојан Димитријевић

дипл. инж. рударства – председник


Богољуб Вучковић

дипл. инж. геологије – члан


Хранислав Стојковић

дипл. инж. рударства – члан

  • 064 / 2151 - 338