УГАЉ 2021

Савез инжењера рударства и геологије Србије и Југословенски комитет за површинску експлоатацију организовали су 10. Међународну конференцију УГАЉ 2021, која је одржана од 13. до 16. октобра на Златибору у хотелу Палисад.

Отварању 10. Међународне конференције УГАЉ 2021 присуствовало је око 70 учесника. На свечаном отварању су председавали проф. др Владимир Павловић (председник организационог одбора), проф. др Томислав Шубарановић (председник Савеза инжењера рударства и геологије Србије) и др Цвјетко Стојановић (председник Савеза инжењера рудара и геолога Републике Српске).

Ugalj 2021

Председавајући на свечаном отварању конференције

Конференцију је свечано отворио Дејан Милијановић, помоћник министарке за рударство и енергетику. Том приликом је и честитао организаторима на одржавању јубиларне 10. Међунродне конференције о угљу, која се одржава већ 30 година. Поздравио је све присутне у име ресорног министарства, своје име и име потпредседнице Владе Републике Србије проф. др Зоране Михајловић.

Затим су уводна излагања одржали проф. др Драган Игњатовић, др Цвјетко Стојановић и проф. др Томислав Шубарановић.

Ugalj 2021

Проф. Игњатовић држи уводно излагање

Ugalj 2021

Проф. Шубарановић држи уводно излaгање

Раду 10. Међународне конференције УГАЉ 2021 присуствовали су представници из: ЈП Електропривреда Србије, као и из огранака ТЕ-КО Костолац и РБ Колубара, Рудника Ковин, Рудника угља Пљевља, Рудника угља Гацко, Рудник угља Угљевик, Рударско-геолошког факултета, Института за рударство и металургију из Бора. Такође, присуствовали су и представници компанија Скала М из Београда, Микроконтрол из Београда и ТЕИ Ком из Београда.

У оквиру јубиларне 10. Међународне конференције УГАЉ 2021 одржан је и Округли сто са темом Изазови одрживог развоја експлоатације угља. Радом Округлог стола руководио је проф. др Владимир Павловић.

Ugalj 2021

Уводно излагање проф. Павловића на Округлом столу

Проф. Павловић је одржао и уводно излагање, после кога је већи број учесника узео учешће у дискусији. После опсежне дискусије, сви учесници су јединствено закључили:

  • - Угаљ је доминантни необновљиви примарни енергент и основа за енергетску независност Републике Србије. Прихваћени процес оправдане енергетске транзиције треба сагледавати реално и са умереним и усклађеним прелазом на обновљиве ресурсе са објективним сагледавањем њиховог обима, временског искоришћења и стабилности производње електричне енергије;
  • - Резерве угља Републике Србије су довољне за сигурно снабдевање постојећих и нових заменских термоелектрана до краја овог века, а у складу са сугерисаном енергетском транзицијом и смањењем емисије гасова са ефектом стаклене баште за 9,8% до 2030. године у односу на ниво из 1990. године (Париски споразум), али наравно само у сектору производње електричне енергије;
  • - Пројектовани технолошки процеси експлоатације угља испуњавају услове одрживог развоја са економског, еколошког и социјалног аспекта, укључујући и зацртану декарбонизацију;
  • - Да би се у пракси у потпуности остварили сви предуслови одрживог развоја, извршило започето отварање и планиране динамике развоја површинских копова, обезбедиле количине, квалитет и неопходне стратешке годишње експлоатационе резерве угља и спроводила активнија ремедијација одлагалишта, потребно је хитно извршити актуелизацију инвестиционо-техничке документације и планиране инвестиције реализовати у потпуности, како по обиму, тако и динамички;
  • - Последња светска енергетска криза, проистекла између осталог и због преоптимистичких стратегија енергетске транзиције, указује на неминовност коришћења угља за добијање електричне енергије у даљем дугорочном периоду. Иако се нагло мења нарушени и угрожени статус угља, као најравномерније расподељеног, најстабилнијег и најефтинијег примарног ресурса енергије у свету и најзначајнијег дела укупног сектора енергетике, неопходно је заједно са свим заинтересованим странама уложити веће напоре за боље информисање јавности о стању и стратешком значају одрживе експлоатације угља и његовом учешћу у енергетском миксу државе;
  • - Потребно је да струковна удружења обезбеде већи утицај рударских експерата из привредних и образовних организација и струковних удружења на стратешке одлуке државе у вези сектора енергетике и угља;
  • - Неопходно је, на свим нивоима власти али и у друштву у целини, о одрживој производњи електричне енергије водити искључиво стручне расправе, имајући у виду објективне и реалне критеријуме одрживе производње електричне енергије, како за фосилне изворе примарне енергије, тако и за обновљиве изворе;

Како се наведени закључци односе на цео сектор угља у региону, а у њиховом доношењу учествовали су и колеге из Угљевика, Гацка и Пљеваља, договорено је да се формира регионална ГРУПА ЗА УГАЉ.

Групу за угаљ би чинили стручњаци и чланови струковних удружења из земаља Југоисточне Европе без чланица ЕУ. Циљ Радне групе за угаљ био би да стручно и аргументовано утиче на све одлуке које се односе на сектор угља као извор примарне енергије, али и да у јавности промовише стање и значај одрживе експлоатације угља као, и даље најзначајнијег и све више запостављеног дела сектора енергетике.