15. Међународна конференција OMC 2022

Савез инжењера рударства и геологије Србије, Југословенски комитет за површинску експлоатацију и Универзитет у Београду Рударско-геолошки факултет, организовали су 15. међународну конференцију о површинској експлоатацији ОMC 2022, која је одржана од 12. до 15. октобра на Златибору у хотелу Палисад.

Отварању 15. међународне конференције о површинској експлоатацији ОМС 2022 присуствовало је око 120 учесника из Србије, Републике Српске, Грчке, Црне Горе и Немачке. На свечаном отварању су председавали проф. др Владимир Павловић (председник организационог одбора), проф. др Томислав Шубарановић (председник Савеза инжењера рударства и геологије Србије) и проф. др Carsten Drebenstedt (председник Савеза рударских инжењера Немачке).

SIRGS konferencija OMC 2020

Председавајући на свечаном отварању 15. међународне конференцији ОМС 2022

Раду 15. међународне конференције ОМС 2022 присуствовали су представници Универзитета у Београду Рударско-геолошког факултета, Универзитет у Приштини, Технички факултет у Косовској Митровици, TU Bergakademie Freiberg из Немачке и Technical University of Crete из Грчке, затим представници следећих компанија: Serbia Zi Jin Copper Bor, PDM Avala, Rio Tinto, ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари, Рударски институт из Београда, Геолошки завод Србије, ЈП Електропривреда Србије, ЈП Подземна експлоатација угља из Ресавице, Рудник и термоелектрана Угљевик, Рудник угља Пљевља, Рудници мрког угља Бановићи, Vedir Impex из Београда, Скала М из Београда, Јантар Група из Панчева, Минерал Група из Београда, Геопрофесионал из Београда, АД Каолин из Ваљева, TeraGold&CO из Београда, Flipping FRP из Београда, ТЕИ КОМ из Београда, SanRock из Београда.

SIRGS konferencija OMC 2020
SIRGS konferencija OMC 2020

Учесници 15. међународне конференције ОМС 2022

Конференцију је отворио проф. др Владимир Павловић. Том приликом поздравио је све присутне, пожелео им добродошлицу и успешан рад на конференцији. Затим су уводна излагања одржали представници Универзитета у Београду Рударско-геолошког факултета, TU Bergakademie Freiberg из Немачке, Serbia Zi Jin Copper из Бора, DPM Avala из Београда и Technical University of Crete из Грчке.

Прво уводно излагање под називом СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ РАЗВОЈА ОДРЖИВЕ ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, одржао је проф. др Драган Игњатовић (Универзитет у Београду Рударско-геолошки факултет).

SIRGS konferencija OMC 2020

Уводно излагање проф. др Драгана Игњатовића

Следеће излагање под називом ACTUAL MINERAL AND ENERGY STATUS IN GERMANY у уводном делу одржао је проф. др Carsten Drebenstedt (TU Bergakademie Freiberg из Немачке).

SIRGS konferencija OMC 2020

Уводно излагање проф. др Carsten Drebenstedtа

Излагање под називом СТРАТЕШКО ПАРТНЕРСТВО КАО МОДЕЛ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА РУДАРСТВА У БОРСКО-МАЈДАНПЕЧКОМ БАСЕНУ у уводном делу одржао је Јовица Радисављевић (Serbia Zi Jin Copper Bor).

SIRGS konferencija OMC 2020

Уводно излагање Јовице Радисављевића

Након представника компаније Serbia Zi Jin Copper Bor, излагање у уводном делу под називом DUNDEE КАО ДЕО САВРЕМЕНОГ РУДАРСТВА одржао је Зоран Ивановић (DPM Avala d.o.o.).

SIRGS konferencija OMC 2020

Уводно излагање Зорана Ивановића

Последње уводно излагање под називом ULTIMATE PIT LIMIT DETERMINATION OF MULTI-LAYER COAL DEPOSITS CONSIDERING THE PRODUCTION PARAMETERS одржао је Deligiorgis Basileios (Technical University of Crete из Грчке).

SIRGS konferencija OMC 2020

Уводно излагање Deligiorgis Basileiosa

У уводном делу, председник СИРГС проф. Шубарановић је поделио захвалнице за вишегодишњу успешну сарадњу компанијама: Serbia Zi Jin Copper Bor, DPM Avala d.o.o. из Београда, Rio Tinto из Београда, ЕФТ рудник и термоелектрана Станари, Текон Системи д.о.о. из Београда, Vedir Impex d.o.o. из Београда, Скала М из Београда и ПД Георад из Дрмна.

Испред компаније Serbia Zi Jin Copper Bor захвалницу је примио господин Јовица Радисављевић.

SIRGS konferencija OMC 2020

Проф. Шубарановић уручује захвалницу Г-дину Радисављевићу (Zi Jin Copper Bor)

Испред компаније DPM Avala d.o.o. из Београда, захвалнису је примио Г-дин Зоран Ивановић.

SIRGS konferencija OMC 2020

Проф. Шубарановић уручује захвалницу Г-дину Зорану Ивановићу (DPM Avala)

Испред комапније ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари захвалницу је примио Г-дин Стеван Лончар, директор рудника.

SIRGS konferencija OMC 2020

Проф. Шубарановић уручује захвалницу Г-дину Лончару (ЕФТ РиТЕ Станари)

Испред компаније Текон Сиситеми д.о.о. из Београда захвалницу је примио Г-дин Драган Максимовић, власник и директор.

SIRGS konferencija OMC 2020

Проф. Шубарановић уручује захвалницу Г-дину Максимовићу (Текон Системи д.о.о.)

Испред компаније Vedir Impex d.o.o. из Београда примила је Г-ђа Весна Анђелић, директор.

SIRGS konferencija OMC 2020

Проф. Шубарановић уручује захвалницу Г-ђи Анђелић (Vedir Impex)

Након доделе захвалница, завршен је уводни део 15. међународне конференције ОМС 2022.

Након паузе за ручак, присутни су наставили са радом конференције, односно почео је округли сто са темом ODGOVORNO RUDARSTVO - IZAZOVI, PERSPEKTIVE, PRISTUPI. Радом округлог стола председавао је проф. др Владимир Павловић.

SIRGS konferencija OMC 2020

Председавајући радом округлог стола, проф. Павловић

После уводних излагања проф. др Владимира Павловића и др Цвјетка Стојановића (председник Савеза инжењера рудара и геолога Републике Српске), уследила је исцрпна дискусија Предрага Мијатовића (Геолошки завод Србије) и Драгана Максимовића (Текон Системи), као и већег броја учесника округлог стола.

SIRGS konferencija OMC 2020

Уводно излагање проф. др Владимира Павловића на округлом столу

SIRGS konferencija OMC 2020

Уводно излагање др Цвјетка Стојановића на округлом столу

Након дискусије констатовано је да рударски сектор има велики потенцијал који није искоришћен за енергетску сигурност и безбедност и укупни друштвено-економски развој Републике Србије, због све чешће постављеног питања (појединаца и интересних група) одрживости рударства у констексту негативног утицаја рударског сектора на животну средину и друштвену заједницу.

SIRGS konferencija OMC 2020

Дискусија Драгана Максимовића (Текон Системи д.о.о.) на округлом столу

SIRGS konferencija OMC 2020

Дискусија Предрага Мијатовића (Геолошки завод Србије) на округлом столу

Овај тренд у домаћем окружењу преузет је из развијеног света, где су последњих деценија изражени интереси и у том контексту лобирање појединих заинтересованих страна, да се економски и сваки други развој човечанства заснован на континуираном повећању експлоатације примарних минералних ресурса неутемељено прогласи неодрживим, мада све прогнозе релевантних светских институција указују да ће се од сада па до 2060. године, најмање удвостручити потрошња минералних ресурса.

Постизање равнотеже између економског просперитета, здравља, животне средине и друштвене једнакости је одговорно рударство. Како би се изградио систем одговорног рударства неопходне су значајне промене у пословним стратегијама, оперативним технологијама, личном понашању и јавним политикама у рударском сектору, које ће омогућити рационално балансирање потреба за минералним ресурсима у односу на потребу заштите животне средине и друштва од непотребних штетних утицаја рударских активности.

У функцији изградње система одговорног рударства неопходно је:

 • 1. Минералним сировинама и рударском сектору дати већи значај за будући друштвено-економски значај Републике Србије;
 • 2. Израдити нову Стратегију управљања минералним ресурсима, дефинисати минералну политику и критичне минералне сировине за даљи друштвено-економски развој Републике Србије;
 • 3. Иновирати законску регулативу у области геолошких истраживања и рударског сектора или законску регулативу која има утицај на рударски сектор у складу са добром светском праксом;
 • 4. Подизање кадровског капацитета и компетентности на нивоу целог рударског сектора кроз обавезну континуалну едукацију и то:
  • a. Осавремењивање и прилагођавање студијских програма високообразовних институција у складу са савременим научним и технолошким достигнућима,
  • b. програме едукације у организацији еснафских удружења,
  • c. програме едукације других институција и становништва у области рударског сектора,
  • d. учешће на домаћим и иностраним еснафским конференцијама, симпозијумима и семинарима;
 • 5. неопходно је промовисати свест да су минерални ресурси од сиштинског значаја за глобални развој, посебно међу млађим генерацијама, али и кроз едукацију целокупног становништва;
 • 6. у оквиру Савеза инжењера рударства и геологије Србије, као главног кровног еснафског удружења, потребно је хитно организовати рад на изградњи система одговорног рударства по угледу на добру светску праксу, као на пример стандард Канадског рударског удружења ка одрживом рударству (Towards Sustainable Mining, TSM), који је глобално признат програм одрживости који подржава рударске комапније у управљању кључним еколошким и друштвеним ризицима.