14. Међународна конференција OMC 2020

У организацији Савеза инжењера рударства и геологије Србије (СИРГС), Југословенског комитета за површинску експлоатацију (ЈУКОМ) и Универзитета у Београду Рударско-геолошког факултета (РГФ) одржана је 14. Међународна конференција OMC 2020 у периоду од 14. до 17. октобра 2020. године у хотелу Палисад на Златибору.

Међународна конференција о површинској експлоатацији OMC се одржава већ 35 година. Креатор и извршни реализатор ове конференције је ЈУКОМ. Ове године због познате ситуације у целом Свету (COVID-19), ова већ традиционална конференција одржана је у измењеној форми и уз пошовање свих прописаних и потребних мера задравствене заштите.

Кључне теме на 14. Међународној конференцији OMC 2020 везане су за планове развоја рударства и геолошког истраживања у Републици Србији и шире, као и практична искуства водећих светских компанија.

Сви предвиђени предавачи по позиву су се одазвали и одржали излагања. Иако је владала велика заинтересованост за учешће на овој конференцији, организатори су, на жалост, морали да сведу број учесника на 40, како би испоштовали све прописане мере здравствене заштите.

SIRGS konferencija OMC 2020

Учесници на 14. Међународној конференцији OMC 2020

Циљ конференције је био упознавање јавности са изазовима везаним за стратегије одрживог развоја рударства, балансом заштите животне средине и рударства током 21. века, као и неопходним изменама у едукацији инжењера.

Учешће у раду 14. Међународне конференције OMC 2020 узели су представници СИРГС, ЈУКОМ, РГФ (организатори), Министарства рударства и енергетике Републике Србије, Геолошког завода Србије, Агенције за енергетику Републике Србије, Рударског института из Београда, Института за рударство и металургију Бор, Serbia Zijin Bor Coper, Dundee Preciouns Metals, Rio Tinto, Teko Mining, Текон система, Србијагаса, Центра за површинску експлоатацију, TerraGold&CO, Огранка Грађевинског института Македоније из Београда, Скале М, Микро контрола, Vedir impex, Теиком, Евокса, Јантар групе, Flipping FRP, Geoing Group, West Balkans Machinery и Рудника угља Пљевља.

SIRGS konferencija OMC 2020

Учесници на 14. Међународној конференцији OMC 2020

Свечаном отварању 14. Међународне конференције OMC 2020 председавали су проф. др Владимир Павловић (председник ЈУКОМ) и доц. др Томислав Шубарановић (председник СИРГС).

SIRGS konferencija OMC 2020

Председавајући радом 14. Међународне конференције OMC 2020

Учесницима конференције обратио се прво проф. др Владимир Павловић, који је уз пригодне речи добродошлице отворио рад конференције и свима пожелео успешан рада. Након тога, проф. Павловић је одржао уводно излагање под називом Стратегије експлоатације минералних сировина.

SIRGS konferencija OMC 2020

Уводно излагање проф. др Владимира Павловића

Следеће излагање под називом Стање рударског сектора у Републици Србији - економски потенцијал, одржао је др Иван Јанковић, помоћник министра у Министарству рударства и енергетике Републике Србије.

SIRGS konferencija OMC 2020

Излагање др Ивана Јанковића, помоћника министра

Др Иван Јанковић, поред свог излагања, поздравио је све учеснике и похвалио организаторе за безбедно одржавање ове традиционалне међународне конференције у условима пандемије COVID-19 која је задесила нашу земљу, уз придржавање прописаних мера здравствене заштите.

Следћи за говорницом се појавио Г-дин Јовица Радисављевић технички директор компаније Serbia Zijin Bor Coper. Он је одржао излагање на тему Планови развоја експлоатације у Борском и Мајданпечком басену.

SIRGS konferencija OMC 2020

Излагање Г-дина Јовице Радисављевића (Serbia Zijin Bor Coper)

Следеће излагање под називом Пројекат злата Тимок је одржала Г-ђица Драгана Давидовић, генерални менаџер компаније Dundee Preciouns Metals.

SIRGS konferencija OMC 2020

Излагање Г-ђице Драгане Давидовић (Dundee Preciouns Metals)

На крају првог дела рада 14. Међународне конференције OMC 2020 за говорницу је изашао Г-дин Срђан Гавриловић, руководилац послова комерцијалне стратегије Пројекта Јадар, компаније Rio Tinto. Он је одржао излгање под називом Искоришћење пуног потенцијала минералних сировина Србије.

SIRGS konferencija OMC 2020

Излагање Г-дина Срђана Гавриловића (Rio Tinto)

Након краће паузе, почео је други део рада 14. Међународне конференције OMC 2020. Другим делом рада конференције председавали су проф. др Драган Игњатовић (представник РГФ) и Предраг Мијатовић (генерални секретар СИРГС).

SIRGS konferencija OMC 2020

Председавајући другим делом рада конференције

Излагање под називом Стање и будућност експлоатације и прераде техничко грађевинског камена, одржао је Г-дин Урош Вељић, директор компаније Teko Mining.

SIRGS konferencija OMC 2020

Излагање Г-дина Уроша Вељића (Teko Mining)

На крају излагања по позиву на 14. Међународној конференцији OMC 2020, излагање под називом Изазови у едукацији рударских инжењера у 21. веку, одржао је проф. др Драган Игњатовић.

SIRGS konferencija OMC 2020

Излагање проф. др Драгана Игњатовића

Излагањем проф. Игњатовића завршио се први дан рада 14. Међунеродне конференције OMC 2020.

Са ове конференције објављен је и Зборник радова у коме је објављено 14 научних и стручних радова из области геологије, рударства, заштите животне средине и менаџмента.