13. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О ПОВРШИНСКОЈ ЕКСПЛОАТАЦИЈИ ОМЦ 2018

13. Међународна конференција о површинској експлоатацији ОМЦ 2018 одржана је у периоду од 17.10. до 20.10.2018. године у хотелу Палисад на Златибору. Раду конференције присуствовало је преко 140 домаћих и иностраних стручњака из рударства и геологије, као и представници Министарства рударства и енергетике Републике Србије.

Поред стручњака из Србије, присуствовали су и стручњаци из 8 европских земаља (Република Српска, Црна Гора, Македонија, Немачка, Аустрија, Грчка, Велика Британија и Чешка).

SIRGS konferencija OMC 2018

Учесници 13. Међународне конференције о површинској експлоатацији

Свечаном отварању конференције председавали су су проф. др Владимир Павловић (председник Југословенског комитета за површинску експлоатацију), доц. др Томислав Шубарановић (председник Савеза инжењера рударства и геологије Србије) и проф. др Carsten Drebenstedt (председник Савеза рударских инжењера Немачке).

SIRGS konferencija OMC 2018

Председавајући радом Конференције

Конференцију је отворио помоћник министра за рударство и енергетику Републике Србије Г-дин Иван Јанковић.

У своје име, име министра и испред ресорног министарства, поздравио је све присутне и пожелео им успешан рад на конференцији.

Захвалио се Савезу инжењера рударства и геологије Србије и Југословенском комитету за површинску експлоатацију што улажу огромне напоре и успевају да већ 26 година организују ову међународну конференцијју, која окупља велики број домаћих и иностраних стручњака из области рударства и геологије.

SIRGS konferencija OMC 2018

Помоћник министра Иван Јанковић

SIRGS konferencija OMC 2018

Обраћање помоћника министра за рударство и енергетику Г-дина Ивана Јанковића

Учеснике Конференције су поздравили и Доц. др Томислав Шубарановић (председник Савеза инжењера рударства и геологије Србије), Проф. др Carsten Drebenstedt (председник Савеза рударских инжењера Немачке), Др Larry Thomas водећи светски геолошки експерт за угљеве, Митровић Слободан (извршни директор за техничке послове производње угља ЕПС), Дејан Миљановић (директор за производњу угља ЕПС) и Веселин Булатовић (директор за производњу угља ЕПС – Огранак ТЕ-КО Костолац).

У свечаном делу отварања Конференције, Доц. Томислав Шубарановић је рекао да је 2018 година јубиларна, односно, 150-та година постојања Савеза инжењера и техничара Србије.

Поменуо је и да је Савез инжењера рударства и геологије чланица Савеза инжењера и техничара Србије који је најстарија инжењерска, струковна организација у Републици Србији.

Том приликом, поводом 1,5 века постојања Савеза инжењера и техничара Србије, за изузетне резултате и заслуге у остваривању циљева и задатака СИТС, као и СИРГС поделио је четири захвалнице.

SIRGS konferencija OMC 2018

Обраћање председника СИРГС

Захвалницу испред Геолошког завода Србије примио је директор проф. Драгоман Рабреновић, а испред Југословенског комитета за површинску експлоатацију, председник проф. Владимир Павловић, који је добио захвалницу и као појединац. Другу захвалницу као појединац, примио је проф. Драган Игњатовић.

SIRGS konferencija OMC 2018

Проф. Павловић прима захвалницу

SIRGS konferencija OMC 2018

Проф. Игњатовић прима захвалницу

У току два радна дана одржано је око четрдесет усмених презентација научних и стручних радова. У пратећем програму Конференције, путем презентација и излагања, учешће је узело више домаћих и иностраних произвођача опреме и софтверских, хардверских и технолошких решења у области рударства и геологије.

У оквиру Конференције одржан је и Округли сто са темом Стратешки правци управљања ресурсима и развоја експлоатације са посебним нагласком на дигитално рударство.

После исцрпне дискусије, донети су следећи закључци:

 • 1. Израдити нову Стратегију управљања минералним ресурсима;
 • 2. Иновирати Дугорочни програм експлоатације угља у угљоносним басенима Електропривреде Србије;
 • 3. Иновирати законску регулативу у области рударског сектора или која је са њим у вези у складу са добром светском праксом, и то:
  • - Јасно разграничење у односу на друге делатности (грађевинску, машинску, електро и друге),
  • - Имплементација стручних лиценци,
  • - Израда и усвајање законских подаката (Правилника и тд.),
  • - Оснажење ауторитета инстутуционалног оквира;
 • 4. Подизати кадровске капацитете и компетентности на нивоу целог рударског сектора, кроз обавезну континуалну едукацију и то:
  • - Програме специјалистичких студија високообразовних институција,
  • - Програме едукације у организацији еснафских удружења,
  • - Програме едукација других институција у области рударског и геолошког сектора,
  • - Учешће на домаћим и иностраним еснафским конференцијама, симпозијумима и семинарима.

Са ове Конференције штампан је Зборник апстраката, као и објављен Зборник радова на ЦД-у, у којима је објављено 40 научних и стручних радова из области рударства, геологије, заштите животне средине и менаџмента.