СПОРАЗУМИ

Удружења са којима су потписани споразуми

  • 1. Ring Deutscher Bergingenieure, Germany (Савез рударских инжењера Немачке)
  • 2. Здружението на рударски и геолошки ижинери на Македонија
  • 3. Геолошки завод Србије
  • 4. Савез инжењера рудара и геолога Републике Српске
  • 5. Slovak Mining Society, a member of the Association of Slovak Scientific and Technological Societies
  • 6. Scientific and Technical Union of Mining, Geology and Metallurgy Bulgaria
  • 7. Удружење за развој геологије и рударства