CCM 2023

Савез инжењера рударства и геологије Србије, Југословенски комитет за површинску експлоатацију, Универзитет у Београду Рударско-геолошки факултет, Савез рударских инжењера Немачке и Савез инжењера рудара и геолога Републике Српске, организовали су 11. међународну конференцију Угаљ и критични минерали ССМ 2023, која је одржана од 11. до 14. октобра 2023. године на Златибору у хотелу Палисад.

Отварању 11. међународне конференције Угаљ и критични минерали ССМ 2023 присуствовало је преко 150 учесника из Србије, Републике Српске, Северне Македоније, Црне Горе, Словеније, Грчке, Бугарске, Немачке, Италије и Португала. За све присутне је било обезбеђено симултано превођење. На свечаном отварању су председавали проф. др Владимир Павловић (председник организационог одбора) и проф. др Томислав Шубарановић (председник Савеза инжењера рударства и геологије Србије).

CCM 2023

Председавајући на свечаном отварању конференције

У раду 11. међународне конференције Угаљ и критични минерали ССМ 2023 присуствовали су представници Универзитета у Београду Рударско-геолошког факултета, Електротехничког факултета из Београда, Машинског факултета из Београда, Министарства рударства и енергетике Републике Србије, Факултета техничких наука из Косовске Митровице, Агенције за енергетику Републике Србије, Геолошког завода Србије, RWTH Aachen University из Немачке и University of Western Macedonia (Kozani) из Грчке, Универзитета рударства и геологије Свети Иван Рилски (Софија) из Бугарске, Геолошки завод Словеније, Laboratorio Nacional de Energia e Geologia (Lisаbon) из Португала, National Research Council of Italy – Institute for Organic Synthesis and Photoreactivity из Италије, затим представници следећих компанија: АД Електропривреда Србије (Београд), АД ЕПС Огранак РБ Колубара (Лазаревац), АД ЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац (Костолац), Public Power Corporation Ptolemaida (Грчка), Department of Mining Engineering & Closure Planning, Public Power Corporation Athens (Грчка), Serbia ZiJin Copper (Бор), ДПМ Авала (Београд), Рио Сава (Београд), Текон системи (Београд), ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари (Република Српска), Рударски институт (Београд), Центар за површинску експлоатацију (Београд), ЈП Подземна експлоатација угља (Ресавица), Рудник и термоелектрана Угљевик (Република Српска), Рудник угља Пљевља (Црна Гора), Рудници мрког угља Бановићи (БиХ), Јантар Група (Панчево), Минерал Група (Београд), Vedir Impex (Београд), Геопрофесионал (Београд), АД Каолин (Ваљево), TerraGold&CO (Београд), Flipping FRP (Београд), АП Сидро (Београд), ТЕИ КОМ (Београд) и Мерис (Београд), Грађевински институт Македоније (Северна Македонија).

CCM 2023
CCM 2023

Учесници конференције

Све присутне учеснике конференције је поздравио председник организационог одбора проф. Павловић, а затим је дао реч доц. др Ивану Јанковићу, помоћнику министра Министарства рударства и енергетике Републике Србије. Доц. др Иван Јанковић, поздравио је све присутне, пожелео им добродошлицу на Златибор, а затим је дао приказ стања истраживања и експлоатације у области геологије и рударства у Републици Србији, са посебним освртом на угаљ и критичне минералне сировине. Након тога доц. др Иван Јанковић је свечано отворио рад 11. међународне конференције Угаљ и критични минерали, и уједно пожелео успешан рад свим учесницима конференције.

CCM 2023
CCM 2023

Доц. др Иван Јанковић, помоћник министра свечано отвара конференцију

Прво излагање у пленарном делу конференције под називом УГАЉ И КРИТИЧНЕ МИНЕРАЛНЕ СИРОВИНЕ, одржао је проф. др Драган Игњатовић (Универзитет у Београду Рударско-геолошки факултет).

CCM 2023

Пленарно излагање проф. др Драгана Игњатовића

Следеће излагање под називом A CRITICAL LOOK AT THE CRITICALITY OF RAW MATERIALS у пленарном делу одржао је Daniel de Oliveira, члан Mineral Resources Expert Group, EuroGeoSurveys (Laboratorio Nacional de Energia e Geologia из Португала).

CCM 2023

Пленарно излагање Daniela de Oliveire

Излагање под називом HOW TO TRIGGER YOUNGSTERS’ INTEREST IN THE RAW MATERIAL SECTOR AND IMPROVING PUBLIC ACCEPTANCE: THE ROLE OF EDUCATION у пленарном делу одржала је Armida Torreggiani (National Research Council of Italy).

CCM 2023

Пленарно излагање Armide Torreggiani

Након излагања Armide Torreggiani, такође у пленарном делу излагање под називом ЧОКА РАКИТА – НОВО ОТКРИЋЕ ЗЛАТОНОСНЕ МИНЕРАЛИЗАЦИЈЕ У СКАРНОВИМА одржала је Драгана Давидовић из компаније ДПМ Авала д.о.о. из Београда (Dundee precious metals). Иначе компанија ДПМ Авала д.о.о. је и златни спонзор 11. међународне конференције Угаљ и критични минерали ССМ 2023.

CCM 2023

Уводно излагање Драгане Давидовић

После излагања Драгане Давидовић, представник компаније Serbia ZiJin Copper, Јовица Радосављевић је поздравио организаторе и присутне учеснике конференције испред своје компаније, а затим је пустио краткотрајни филм о раду своје компаније. Компанија Serbia ZiJin Copper је сребрни спонзор 11. међународне конференције Угаљ и критични минерали. Са завршетком представљања компаније Serbia ZiJin Copper, завршио се и први пленарни део конференције.

Након паузе наставило се са пленарним радом конференције. Другим пленарним делом председавали су проф. др Драган Игњатовић и доц. др Стеван Ђенадић. У овом пленарном делу прво излагање под називом MINING EQUIPMENT MANAGEMENT AND UTILIZATION IN A CLOSURE PHASE OF CONTINUOUS SURFACE MINES – A CIRCULAR ECONOMY APPROACH одржао је Pavloudakis F. (University of Western Macedonia – Greece). Друго излагање под називом LEVERAGING REGIONAL MINING ACTIVITES FOR SUSTAINABLE AND JUST ENERGY TRANSITION AND DECARBONISATION одржала је Pagouni C. (University of Western Macedonia – Greece). Следеће излагање под називом ADVANCES IN UNDERSTANDING OF TECHNOLOGIES FOR TREATMENT OF CRITICAL MINERALS одржао је Срећко Стопић (RWTH Aschen University – Germany). Последње излагање у другом пленарном делу под називом SECONDARY DEPOSITS AS POTENTIAL SOURCE OF METALS IN THE WEST BALKAN REGION одржао је Роберт Шајн (Геолошки завод Слобеније). На крају пленарног дела Милан Радосављевић одржао је презентацију компаније Мерис д.о.о. из Београда. Компанија Мерис је бронзани спонзор 11. међународне конференције Угаљ и критични минерали.

За време паузе председник СИРГС проф. др Томислав Шубарановић је доделио захвалницу члану СИРГС Владимиру Ивошу за дугогодишњу сарадњу и промоцију СИРГС.

Проф. др Томислав Шубарановић је и представницима златног, сребрног и бронзаних спонзора доделио захвалнице за спонзорство 11. међународне конференције Угаљ и критични минерали. То су компаније ДПМ Авала доо из Београда (златни спонзор), Serbia ZiJin Copper d.o.o. из Бора (сребрни спонзор), Мерис д.о.о. из Београда (бронзани спонзор) и Vedir Impex d.o.o. из Београда (бронзани спонзор). Остали спонзори су компаније: Скала М д.о.о. из Београда, Грађевински институт Македоније – представништво Београд и АП Сидро д.о.о. из Београда.

CCM 2023

Зоран Ивановић и Драгана Давидовић (ДПМ Авала), проф. др Томислав Шубарановић (СИРГС) и проф. др Илија Гарков (Dundee Precious Metals)

CCM 2023

Весна Анђелић (Vedir Impex) и проф. др Томислав Шубарановић (СИРГС)

И овим путем се захваљујемо свим спонзорима 11. међународне конференције Угаљ и критични минерали, јер уз њихову помоћ смо успели да квалитетно и успешно организујемо поменуту конференцију са преко 150 учесника из 10 земаља.

Након паузе за ручак одржан је Округли сто под називом ИЗАЗОВИ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА, на коме су председавали проф. др Владимир Павловић и проф. др Драган Игњатовић.

После уводних излагања проф. др Владимира Павловића и проф. др Драгана Игњатовића и исцрпне дискусије већег броја учесника Округлог стола, донети су следећи закључци:

Констатовано је да рударски сектор има велики потенцијал који није искоришћен за енергетску сигурност и безбедност и укупни друштвено-економски развој Републике Србије, због све чешће постављеног питања (појединаца и интересних група), одрживости рударства у контексту негативног утицаја рударског сектора на животну средину и друштвену заједницу. Овај тренд у домаћем окружењу преузет је из развијеног света, где су последњих деценија изражени интереси, и у том контексту лобирање појединих заинтересованих страна, да се економски и сваки други развој човечанства заснован на континуираном повећању експлоатације примарних минералних ресурса неутемељено прогласи неодрживим, мада све прогнозе релативних светских институција указују да ће се од сада па до 2060. године, најмање удвостручити потрошња минералних ресурса.

Постизање равнотеже између економског просперитета, здравља, животне средине и друштвене једнакости је одговорно рударство. Како би се изградио систем одговорног рударства неопходне су значајне промене у пословним стратегијама, оперативним технологијама., личном понашању и јавним политикама у рударском сектору, које омогућавају рационално балансирање потреба за минералним ресурсима у односу на потребу заштите животне средине и друштва од непотребних штетних утицаја рударских активности.

У функцији изградње система одговорног рударства неопходно је:

 • 1. Минералним сировинама и рударским сектором дати највећи значај за будући друштвено-економски развој Републике Србије, потребно имајући у виду опште прихваћену енергетску транзицију и геополитичку ситуацију;
 • 2. Израдити нову Стратегију управљања минералним ресурсима, дефинисати минералну политику и критичне минералне сировине за даљи друштвено-економски развој Републике Србије;
 • 3. Иновирати законску регулативу у области рударског сектора или која има утицај на рударски сектор у складу са добром светском праксом;
 • 4. Подизање кадровског капацитета и компетентности на нивоу целог рударског сектора кроз обавезу континуалне едукације и то:
  • a. Осавремењивање и прилагођавање студијских програма високо образовних институција у складу са савременим научним, технолошким и еколошким достигнућима одрживог рударства;
  • b. Програме едукације у организацији еснафских удружења;
  • c. Програме едукације других институција у области рударског сектора;
  • d. Учешће на домаћим и иностраним еснафским конференцијама, симпозијумима и семинарима.
 • 5. Веће ангажовање и сарадња рударског сектора са заинтересованим странама у процесу побољшања квалитета живота, уз заједничко усаглашено билансирање потреба за минералним ресурсима у односу на потребу заштите животне средине и друштва од непотребних штетних утицаја;
 • 6. Заједнички промовисати свест да су минерални ресурси од суштинског значаја за глобални одрживи развој, посебно међу млађим генерацијама у првом степену образовања, али и кроз едукацију целокупног становништва уз дефинисање концепта заснованог на системском размишљању уместо на приступу заснованом на едукацији истраживања и експлоатације минералних сировина;
 • 7. У оквиру Савеза инжењера рударства и геологије Србије, као кровног еснафског удружења, потребно је хитно организовати рад на изградњи система одговорног рударства по угледу на добру светску праксу, преко програма одрживости који подржава рударске компаније у управљању кључним еколошким и друштвеним ризицима.