ИЗДАВАШТВО

ЗБОРНИЦИ

VI међународна конференција УГАЉ 2013
XI међународна конференција о површинској експлоатацији ОМЦ 2014
VIII међународна конференција УГАЉ 2017
XIII међународна конференција ОМЦ 2018
IX међународна конференција УГАЉ 2019
XIV међународна конференција ОМЦ 2020
XV међународна конференција ОМЦ 2022

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Имплементација управљања квалитетом угља на површинским коповима Тамнава западно поље и поље Г