ИЗДАВАШТВО

ЗБОРНИЦИ

VI међународна конференција УГАЉ 2013
XI међународна конференција о површинској експлоатацији ОМЦ 2014
VIII међународна конференција УГАЉ 2017
XIII међународна конференција ОМЦ 2018