ИЗДАВАШТВО

ЗБОРНИЦИ

VI међународна конференција УГАЉ 2013
XI међународна конференција о површинској експлоатацији ОМЦ 2014
VIII међународна конференција УГАЉ 2017
XIII међународна конференција ОМЦ 2018
IX међународна конференција УГАЉ 2019
XIV међународна конференција ОМЦ 2020
XV међународна конференција ОМЦ 2022
XI међународна конференција ЦЦМ 2023

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Имплементација управљања квалитетом угља на површинским коповима Тамнава западно поље и поље Г
Изазови одрживог развоја експлоатације минералних сировина
Advances in understanding of technologies for treatment of critical minerals
Карактеристике дренажног система површинског копа "Радљево" и значај ретензије "Кладница"
МЕРИС
ПРИМЕНА ДИСКОНТИНУАЛНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ
Torreggiani Conference Serbia