ИНТЕРЕСНО ЧЛАНСТВО

Интересни чланови СИРГС могу бити правна лица (предузећа, установе, удружења и сл.) која изразе жељу и потребу да са СИРГС остварују циљеве и задатке од заједничког интереса, као и да својим материјалним доприносом помажу активности и рад СИРГС и његових чланица.

Међусобна права и обавезе са интересним чланицама регулишу се посебним уговором.

Неке од наших већ постојећих чланица су:

 •   Скала-М из Београда
 •   Flipping FRP из Београда
 •   ПД Георад из Дрмна
 •   Универзитет у Београду Рударско-геолошки факултет
 •   Рударски институт д.о.о. из Београда
 •   Рудник Ковин а.д. из Ковина
 •   ЕЛНОС БЛ д.о.о. из Београда
 •   Репро-Опрема д.о.о. из Београда
 •   Јантар Група д.о.о. из Београда
 •   Металорад јуниор д.о.о. из Инђије
 •   Полиестер цеви д.о.о. из Прибоја
 •   Мима комерц д.о.о. из Београда
 •   Текон Системи д.о.о. из Београда
 •   Центар за површинску експлоатацију д.о.о. из Београда