ИНТЕРЕСНО ЧЛАНСТВО

Интересни чланови СИРГС могу бити правна лица (предузећа, установе, удружења и сл.) која изразе жељу и потребу да са СИРГС остварују циљеве и задатке од заједничког интереса, као и да својим материјалним доприносом помажу активности и рад СИРГС и његових чланица.

Међусобна права и обавезе са интересним чланицама регулишу се посебним уговором.

Неке од наших већ постојећих чланица су:

  •   Скала-М
  •   Flipping FRP
  •   ПД Георад
  •   Рударско-геолошки факултет
  •   Рударски институт
  •   Рудник Ковин
  •   ЕЛНОС БЛ
  •   Репро-Опрема
  •   Јантар Група