9. МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА УГАЉ 2019

9. Међународна конференција УГАЉ 2019 одржана је у периоду од 23.10. до 26.10.2019. године у хотелу Палисад на Златибору.

Раду конференције присуствовало је преко 120 домаћих и иностраних стручњака из рударства и геологије, као и представници Министарства рударства и енергетике Републике Србије.

Поред стручњака из Србије, присуствовали су и стручњаци из Републике Српске, Црне Горе, Грчке, Словачке, Чешке, Немачке, Велике Британије и САД.

SIRGS konferencija Ugalj 2019
SIRGS konferencija Ugalj 2019

Учесници 9. Међународне конференције УГАЉ 2019

Свечаном отварању конференције председавали су су проф. др Владимир Павловић (председник Међународног научног одбора конференције), доц. др Томислав Шубарановић (председник Савеза инжењера рударства и геологије Србије) и проф. др Carsten Drebenstedt (председник Савеза рударских инжењера Немачке).

SIRGS konferencija Ugalj 2019

Председавајући радом Конференције

Присутнима се прво обратио помоћник министра за рударство и енергетику Републике Србије Г-дин Иван Јанковић, дипл. инж. рударства. Прво је испред ресорног министарства и у своје име поздравио све присутне.

SIRGS konferencija Ugalj 2019

Помоћник министра Иван Јанковић

Нагласио је да му је драго што види да су се у великом броју окупили еминенти експерти из рударства и геологије, из земље и иностранства. Такође је истакао и да му је нарочито драго да види велики број колега из Електропривреде Србије, РБ Колубара и ТЕ-КО Костолац, који се и баве експлоатацијом угља, а који је најзначајнији енергент у Републици Србији.

Рекао је да се Министарство рударства и енергетике свим расположивим снагама бори како би Република Србија испунила захтеве ЕУ, односно како би до 2021. године обезбедила 27% потрошње електричне енергије из обновљивих извора. Успева се у томе, а као прилог томе говори отварање ветропаркова, као и изградња нових хидроелектрана.

Такође, поменуо је и да се Министарство рударства и енергетике домаћински опходи према производњи угља, односно да се залаже за одрживо управљање експлоатацијом угља. Навео је да угаљ за Републику Србију представља најзначајнију сопствену стратешку енергетску сировину, као и да је угаљ велики потенцијал за друштвено-економски и привредни развој Електропривреде Србије и саме Републике Србије.

Захвалио се организаторима што улажу огромне напоре и успевају да девети пут у последњих 18 година организују ову међународну конференцију, на којој ће се видети бројни реферати из области истраживања и експлоатације угља, како у републици Србији, тако и у окружењу, а богами и водећим земљама Света.

На крају је испред ресорног министарства присутнима пожелео угодан боравак на Златибору и успешан рад на 9. Међународној конференцији УГАЉ 2019, чиме је уједно и отворио конференцију.

SIRGS konferencija Ugalj 2019

Обраћање помоћника министра за рударство и енергетику Г-дина Ивана Јанковића

Уследило је обраћање извршног директора за техничке послове производње угља ЕПС Г-дина Дејана Милијановића, дипл. инж. рударства. Након поздрављања свих присутних, говорио је о угљоносним басенима ЕПС, као безбедоносном и одрживом развојном потенцијалу Републике Србије у складу са светском енергетском перспективом.

SIRGS konferencija Ugalj 2019

Обраћање Извршног директора ЕПС Дејана Милијановића

Рекао је да су ресурси угља од изузетног значаја за развој енергетике и укупну економију републике Србије, као и да су најзначајнији домаћи енергетски потенцијал, јер у структури укупних резерви примарне енергије учествују са око 85%. Поменуо је и да се најзначајнији ресурси угља налазе у Колубарском и Костолачком басену, из којих се површинском експлоатацијом добија око 40 милиона тона угља годишње, на основу којих термоелектране годишње произведу око 4.300 MW електричне енергије. Поновио је да сигурна и стабилна производња угља из басена ЕПС представља кључни ослонац и предуслов у остваривању биланса производње електричне енергије, енергетску безбедност и развојни потенцијал Републике Србије. На крају се осврнуо и на то да дугорочни програми развоја енергетике у Европи и Свету указују да је одрживо снабдевање енергијом и излаз из глобалног сиромаштва, засновано на угљу као светски највећем, најефтинијем и равномерно најраспрострањенијем извору примарне енергије.

Председник Савеза рударских инжењера Немачке, проф. др Carsten Drebenstedt је након поздрављања присутних, говорио о статусу производње угља у Немачкој.

SIRGS konferencija Ugalj 2019

Излагање проф. др Carsten Drebenstedta

Проф. Drebenstedt је рекао да jе у Немачкој 2018. године произведено 180 милиона тона лигнита. Осврнуо се на примарну потрошњу електричне енергије од 1990. године до краја 2018. године, где је лигнит 1990. године учествовао са 21%, док је у 2018. години учествовао са 11%. Супротно лигниту је учешће гаса (са 15 на 24%) и зелене енергије (са 1 на 14%). Такође, поменуо је да се производња лигнита од преко 400 милиона тона (1982-1989. година) свела на 180 милиона тона (од 2000. године).

Проф. др Владислав Кецојевић са West Virginia University (САД) такође је поздравио присутне, а затим је дао приказ производње угља у САД у последњих десет година.

SIRGS konferencija Ugalj 2019

Обраћање проф. др Владислава Кецојевића

Проф. Кецојевић је рекао да је 2008. године угаљ учествовао са 49,8% у производњи електричне енергије у САД, док је гас учествовао са 20%, а обновљиви извосри са 2,5%. У наредних 10 година, учешће угља у производњи електричне енергије је контантно опадало, тако да је у 2018. години износило 27,8%. Међутим, учешће гаса је постепено расло, па је у 2018. години износило 35,4%. И учешће необновљивих извора је расло, па је у 2018. години износило 10,3%. Навео је да је струја најефтинија у Аргентини (0,01 $ по 1 kWh), а најскупља у Немачкој (0,33 $ по 1 kWh). У САД цена струје износи 0,13 $ по 1 kWh. Током 2008. године у САД је произведено 1.063 милиона тона угља (1.435 рудника), док је 2018. године произведено 685 милиона тона (666 рудника). У периоду од последњих 10 година у САД је затворено 769 рудника угља. Проф. Кецојевић је рекао да се рудници угља у САД затварају због доступности јефтиног природног гаса, повећања удела обновљиве енергије и смањења емисије штетних гасова. На крају је навео да угаљ САД омогућава енергетску независност, јер постоје велике количине резерви.

Stiven Frankland, дипл. инж. рударства из Велике Британије говорио је о техничкој процени вредновању пројеката рудника угља, док је Павлоудакис Ф. из Грчке говорио о економској и социјалној процени утицаја декарбонизације на подручју рударског басена угља Птоломеј у Грчкој. Проф. Павел Рибар са Универзитета у Кошицама из Словачке говорио је о рударском туризму, као и конверзији лежишта минералних сировина за потребе рударског туризма.

У току два радна дана одржано је око 35 усмених презентација научних и стручних радова. У пратећем програму Конференције, путем презентација и излагања, учешће је узело више домаћих и иностраних произвођача опреме и софтверских, хардверских и технолошких решења у области рударства и геологије.

У оквиру Конференције одржан је и Округли сто са темом Изазови одрживог развоја експлоатације угља. Радом Округлог стола руководио је проф. Владимир Павловић, који је на самом почетку и одржао презентацију. После презентације, велики број учесника је дискутовао.

На крају су се сви учесници заједнички сложили да у односу на одрживу експлоатацију угља постоји низ проблема везаних за веома променљиве еколошке, економске и социјалне компоненте које би учесници у процесу морали усаглашено и заједничким напорима да решавају, и то пре свега кроз:

  • - повећање ефикасности на свим нивоима,
  • - достизањем све веће компетентности рударских стручњака кроз размену искустава, усавршавања и обнављања лиценци,
  • - подизање нивоа утицаја и активности Савеза инжењера рударства и геологије Србије и других струковних организација на стратешке привредне одлуке,
  • - повећањо ангажовање у медијима ради упознавања становништва о значају минералних сировина и рударства за развој земље,
  • - стратешке промене у законској регулативи у односу на необновљивост ресурса минералних сировина, енергетску стабилност и независност, социјалну и економску политику и утицај на животну средину,
  • - уједначавање критеријума одрживе производње електричне енергије, како за фосилне изворе примарне енергије, тако и за обновљиве изворе.

Са ове Конференције штампан је Зборник апстраката, као и објављен Зборник радова на ЦД-у, у којима је објављено 39 научних и стручних радова из области геологије, рударства, заштите животне средине и менаџмента, а везано за угаљ.