ПОЈЕДИНАЧНО-ИНДИВИДУАЛНО ЧЛАНСТВО (ЧЛАНОВИ)

Индивидуални чланови СИРГС могу бити: редовни, почасни и заслужни.

Редовни чланови су: дипломирани инжењери рударства и геологије.

Почасни и заслужни чланови СИРГС-а могу бити и лица других струка која активно сарађују на реализацији циљева и задатака рударско-геолошке струке.

Чланови се учлањују у СИРГС на основу личне жеље. СИРГС наплаћује чланарину одређену одлуком скупштине.

Сви чланови добијају чланску карту која је јединствена за целу организацију Србије.

СИРГС је обавезан да води евиденцију о свим члановима, плаћеним чланаринама и другим подацима.

Права редовних чланова су:

 • - да проширују и усавршавају своје стручно знање кроз активности у СИРГС или чланицама СИРГС-а;
 • - да учествују у радним, стручним и другим активностима чланице СИРГС-а и дају свој стручни и други допринос;
 • - да остварују увид у рад, да се изјашњавају о раду и да предлажу мере за бољи и савременији рад организације;
 • - да буду бирани у органе и тела СИРГС-а и СИТС-а;
 • - да траже и уживају заштиту својих права;
 • - да се користе повластицама које су чланице СИРГС и СИТС у могућности да им пруже.

Дужности редовних чланова су:

 • - да раде на остваривању циљева и задатака СИРГС-а;
 • - да усавршавају и развијају техничке науке, да негују заједнички рад на унапређењу стручне размене искуства и општег техничког напретка;
 • - да поштују и да се придржавају одредби Статута и осталих аката СИРГС и чланица СИРГС;
 • - да поштују Етички кодекс и одлуке Суда части СИРГС-а и СИТС-а;
 • - да спроводе у дело одлуке и закључке органа СИРГС-а;
 • - да учествују у радним и стручним активностима СИРГС-а;
 • - да редовно измирују своје чланарине.

Посебна права и дужност чланова СИРГС утврђују се овим Статутом или другим актима.

Избор за почасног члана jе признање појединцима, инжењерима другим лицима, која су се истакла посебним достигнућима у струци, у привредном и научном развоју Републике Србије и СИТС-а.

За заслужног члана може бити изабран редовни члан СИРГС-а, на основу дугогодишњег активног ангажовања, рада и доприноса у остваривању циљева и задатака СИРГС-а.

Почасне и заслужне чланове проглашава Скупштина СИРГС.

Као изрази захвалности за рад и постигнуте резултате у остварењу циљева и задатака СИРГС-а, својим члановима СИРГС додељује следећа признања:

 • - Захвалница појединцима и институцијама за успешно остварену активност у СИРГС-у.
 • - Заслужни члан СИРГС - најмање 4 (четири) године пуне активности у СИРГС-у.
 • - Почасни члан СИРГС - најмање 8 (осам) година пуне и успешне активности у СИРГС-у.

Предлог даје Управни одбор

У циљу подстицаја развоја научног подмлатка СИРГС додељује годишњу награду најбољим дипломираним студентима из области рударства и геологије. Предлог даје Управни одбор.

Услови и начин предлагања и проглашења почасних и заслужних чланова, као и додела других признања регулише се посебним Правилником, који доноси Скупштина СИРГС.

Р.Б. Име Презиме Инжењер Компанија
1 Радомир Симић рударства Пензионер
2 Радомир Милановић геологије Пензионер
3 Бранко Петровић рударства ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара, Лазаревац
4 Дејан Милијановић рударства ЈП ЕПС, Београд
5 Бојан Димитријевић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
6 Ивица Јаковљевић рударства Елнос БЛ д.о.о., Београд
7 Зоран Вуковић рударства ЈП ЕПС, Београд
8 Богољуб Вучковић геологије ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара, ОЦ Пројект,
Лазаревац
9 Хранислав Стојковић рударства Регума д.о.о. Параћин
10 Томислав Шубарановић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
11 Драган Игњатовић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
12 Предраг Мијатовић геологије Геолошки завод Србије
13 Владимир Павловић рударства Центар за површинску експлоатацију д.о.о.,
Београд
14 Жељко Мићовић рударства ЈП ЕПС, Београд
15 Ивица Ристовић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
16 Саша Илић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
17 Бранислав Марковић рударства ЈП ЕПС, Београд
18 Вукашин Вучевић геологије Министарство рударства и енергетике
Републике Србије
19 Надежда Степановић Петровић рударства ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара, ОЦ Пројект,
Лазаревац
20 Иван Јанковић рударства Министарство рударства и енергетике
Републике Србије
21 Драгослав Славковић рударства ЈП ЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац
22 Зоран Стојићевић рударства ЈП ЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац
23 Зоран Милошевић рударства ЈП ЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац
24 Владимир Симић геологије Рударско-геолошки факултет, Београд
25 Данко Прокић рударства ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара, Лазаревац
26 Драгана Илић рударства ЈП ЕПС, Београд
27 Иван Ђукић рударства ЈП ЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац
28 Драган Милошевић рударства Рударски институт д.о.о., Београд
29 Александар Ђерисило рударства Рударски институт д.о.о., Београд
30 Никола Стојановић рударства Trayal eksplozivi, Крушевац
31 Немања Пешић рударства Balkan Mining Corporation d.o.o., Пожега
32 Ненад Грујић рударства ЈП ЕПС, Београд
33 Миливоје Николић рударства ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара, Лазаревац
34 Александар Новитовић рударства Незапослен
35 Душан Поломчић геологије Рударско-геолошки факултет, Београд
36 Наталија Павловић рударства Центар за површинску експлоатацију д.о.о.,
Београд
37 Раде Токалић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
38 Лука Црногорац рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
39 Миланка Неговановић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
40 Небојша Гојковић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
41 Владимир Чебашек рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
42 Драгоман Рабреновић геологије Геолошки завод Србије
43 Јелена Мајсторовић Нецковић геологије Рударско-геолошки факултет, Београд
44 Александра Кривокапић рударства ЈП ЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац, Костолац
45 Лазар Кричак рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
46 Никола Симић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
47 Јован Марковић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
48 Стефан Милановић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
49 Јелена Игњатовић рударства Каолин а.д., Ваљево
50 Филип Милетић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
51 Стеван Ђенадић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
52 Предраг Јованчић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
53 Милош Танасијевић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
54 Никола Лилић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
55 Ивана Тасић рударства ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара, Лазаревац
56 Дејан Стевановић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
57 Мирјана Банковић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
58 Милица Пешић Геориадис геологије Рударско-геолошки факултет, Београд
59 Ненад Вушовић рударства Технички факултет у Бору, Бор
60 Чедомир Бељић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
61 Андријана Недељковић рударства Незапослена
62 Милан Јаковљевић рударства ЈП ЕПС, Београд
63 Дејан Јевтић рударства ЈП ЕПС, Београд
64 Вељко Рупар рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
65 Бранко Глушчевић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
66 Слободан Вељковић геологије Геопут д.о.о., Београд
67 Ивана Пејовић геологије Геопут д.о.о., Београд
68 Маја Глигоријевић геологије Геопут д.о.о., Београд
69 Марко Ђуровић геологије Геопут д.о.о., Београд
70 Славиша Илић геологије Геопут д.о.о., Београд
71 Душан Симић геологије Јантар група д.о.о., Београд
72 Мирослав Стоилковић геологије Јантар група д.о.о., Београд
73 Милан Љубичић геологије Јантар група д.о.о., Београд
74 Јована Јечемица геологије Јантар група д.о.о., Београд
75 Слободанка Лазарев геологије Јантар група д.о.о., Београд
76 Ђурица Никшић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
77 Божо Колоња рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
78 Љиљана Колоња рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
79 Катарина Раловић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
80 Александар Милутиновић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
81 Александар Цвјетић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
82 Урош Пантелић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
83 Зоран Глигорић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
84 Бранка Јовановић рударства Рударски институт д.о.о., Београд
85 Владан Чановић геологије Рударски институт д.о.о., Београд
86 Жељко Праштало рударства Рударски институт д.о.о., Београд
87 Виолета Чолаковић геологије Рударски институт д.о.о., Београд
88 Мирољуб Живановић геологије Рударски институт д.о.о., Београд
89 Славица Јанковић геологије Рударски институт д.о.о., Београд
90 Тања Хафнер Љубеновић геологије Рударски институт д.о.о., Београд
91 Александра Томашевић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
92 Бошко Јевтовић геологије Рударско-геолошки факултет, Београд
93 Александар Ганић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
94 Радуле Тошовић геологије Рударско-геолошки факултет, Београд
95 Ратомир Дашић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
96 Весна Матић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
97 Лидија Гламочанин геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
98 Каролина Недељковић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
99 Јасмина Тошић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
100 Александар Аврамовић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
101 Љиљана Ајдачић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
102 Милош Милановић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
103 Милош Костић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
104 Ивица Марковић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
105 Тања Адамовић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
106 Радомир Кнежевић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
107 Милован Покимица геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
108 Снежана Пешић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
109 Борис Поповић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
110 Валентина Миличевић геологије ПД Георад д.о.о., Дрмно
111 Милош Глигорић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
112 Душан Даниловић рударства Рударско-геолошки факултет, Београд
113 Владимир Ивош рударства ЈП ЕПС, Београд
114 Божидар Јакић геологије Geoing Group d.o.o.
115 Дејан Николић геологије Geoing Group d.o.o.
116 Радан Радовић рударства ЈП ЕПС Београд
117 Предраг Степановић рударства ЈП ЕПС, Огранак РБ Колубара
118 Драгослав Ракић геологије Рударско-геолошки факултет, Београд
119 Крстић Стефан рударства CRH Srbija
120 Ћировић Катарина рударства Титан цементара Косјерић
121 Живановић Марко рударства ЈП ЕПС, Огранак РБ Колубара
122 Трифуновић Машан рударства ЈП ЕПС, Огранак ТЕ-КО Костолац
123 Војнић Младен геологије ЈП ЕПС, Огранак ТЕ-КО Костолац
124 Здравковић Јован геологије ЈП ЕПС, Огранак ТЕ-КО Костолац
125 Лековић Бранко рударства Београду Рударско-геолошки факултет у Београду
126 Петар Лилић рударства Незапослен
127 Милинко Радосављевић рударства Рударски институт д.о.о. Београд
128 Ненад Недељковић рударства ЈП ЕПС, Огранак ТЕ-КО Костолац
129 Ђорђе Симић геологије Геопрофесионал д.о.о. Београд
130 Синиша Стојковић рударства Министарство заштите животне средине Републике Србије
131 Титомир Обрадовић геологије Експерт инжењеринг д.о.о. Шабац
132 Владан Радевић рударства Камен и песак д.о.о.
133 Душан Михајловић рударства Геопрофесионал д.о.о. Београд
134 Драган Милошевић рударства TerraGold&co d.o.o.
135 Живота Ранковић рудартсва Трибекс д.о.о.
136 Петар Марковић рударства Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
137 Сузана Лутовац рударства Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
138 Младен Нешковић рударства Ерозија Ваљево д.о.о.
139 Игор Петровић рударства ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара
140 Милош Трајковић рударства ЈП ЕПС Огранак РБ Колубара
141 Зорица Гојак геологија ЈП електропривреда Србије
142 Гордана Томашевић рударства ЈП Електропривреда Србије
143 Ивана Живојиновић рударства ЈП Електропривреда Србије
144 Милан Кокерић рударства ЈП Електропривреда Србије
145 Драгана Славковић геологије Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. Београд
146 Вук Лазић рударства Serbia Zijin Mining d.o.o.
147 Александар Бојанић рударства Ибарски рудници Баљевац
148 Адам Секулић рударства Ибарски рудници Баљевац
149 Никола Ђокић рударства ЈП ЕПС, Огранак РБ Колубара
150 Зоран Теодоровић рударства OM company d.o.o.
151 Катарина Урошевић рударства Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет
152 Дејан Павловић рударства Teko Mining doo Beograd
153 Стефан Андрић рударства ЈП ЕПС, Огранак РБ Колубара
154 Душан Ристић рударства  
155 Нина Милојевић геологије незапослена
156 Радослав Вукас геологије пензионер
157 Марко Андрић рударства ЈП ЕПС, Огранак РБ Колубара
158 Миљан Влаховић геологије ЈП Нуклеарни објекти Србије
159 Мирослав Пурић рударства Профимонт ЛВС Златибор
160 Илија Радовић геологије Георад инг д.о.о. Београд
161 Ненад Поповић геологије ЈП Електропривреда Србије
162 Тијана Мијовић геологије ЈП Електропривреда Србије
163 Велизар Николић геологије Министарство рударства и енергетике Републике Србије
164 Александра Миловановић рударство ЈП Електропривреда Србије
165 Горан Гајић рударства Рио Сава д.о.о
166 Александар Кнежевић рударства ЕПС а.д Огранак РБ Колубара
167 Ненад Лукић рударства ЈП ПЕУ Ресавица
168 Јована Митровић рударства
169 Невена Стојковић рударства Факултет техничких наука КМ
170 Милош Ђукић рударства ЈП ПЕУ Ресавица
171 Милош Живановић рударства ЕПС а.д. Огранак РБ Колубара
172 Никола Мирковић рударства Рудник и флотација Рудник
173 Марија Пауновић рударства ЕПС а.д. Огранак РБ Колубара