AQUAFLEX srl

Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина у сарадњи са Савезом инжењера рударства и геологије Србије организовао је представљање компаније AQUAFLEX srl из Милана (Италија).

Aquaflex srl

Италијанска компанија AQUAFLEX се од 1997. године успешно бави истраживањем, производњом и имплементацијом хемијских адитива у рударској индустрији. О квалитету услуга ове компаније говори то што имају преко 2.000 задовољних клијената широм света.

Од услуга које ова компанија нуди, а које су интересантне за области рударства и енергетике, су:

  • - третман расхладних торњева,
  • - третман процесне воде,
  • - третман отпадних вода,
  • - третман котлова,
  • - третман затворених и полузатворених система,
  • - третман емулзија
  • - третман за контролу прашине и
  • - третман за боље сагоревање угља.