СКАЛА-М

Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Катедра за површинску експлоатацију лежишта минералних сировина у сарадњи са Савезом инжењера рударства и геологије Србије организовао је представљање компаније СКАЛА-М из Београда.

Skala-M

Ово је домаћа компанија која је пре десетак година прва почела са производњом бунарске конструкције и еколошких филтера за одводњавање површинских копова у Србији. Производи компаније СКАЛА-М су већ присутни у рударству.

Skala-M
Skala-M