Годишња седница Скупштине Савеза инжењера рударства и геологије

SIRGS logo

15. ОКТОБАР 2018.

Годишња седница Скупштине Савеза инжењера рударства и геологије одржаће се у петак 19.10.2018. године са почеком у 15 часова у Хотелу Палисад на Злаибору.

Извештај са седнице

Седницом је председавао доц. др Томислав Шубарановић, председник СИРГС. Након усвајања дневног реда, изабран је записничар (Хранислав Стојковић) и два оверивача записника (доц. др Бојан Димитријевић и Предраг Мијатовић).

Председник СИРГС Шубарановић је затим навео да је у претходних годину дана СИРГС урадио следеће:

 • - почела је да се води база чланова, како појединачних, тако и интересних чланова;
 • - појединачних чланова је 67;
 • - учлањено је 9 (девет) интересних чланова и почело је са наплатом чланарина;
 • - израђен је WEB сајт Савеза (www.sirgs.org.rs) и побољшана је комуникација како са појединачним члановима, тако и са интересним члановима и медијима;
 • - радило се на едукацији чланства, и у ту сврху је СИРГС организовао 4 предавања еминентних стручњака из области рударства и заштите животне средине, као и представљање 2 компаније, чији се производи користе у рударству и геоогији;
 • - обављени су разговори са руководством сродних савеза Републике Српске, Бугарске и Словачке о потписивању споразума о сарадњи;
 • - СИРГС учествује у организацији 13. Међународне конференције о површинској експлоатацији ОМЦ 2018, на којој је учествовао велики број чланова СИРГС (појединачних и интересних);
 • - руководство и поједини чланови Савеза су учествовали у раду Међународне конференције о заштити животне средине која је одржана од 02. до 07. септембра 2018. године у Лајпцигу (Немачка) и 14. Међународне конференције о континуалној експлоатацији ИСЦСМ 2018 која је одржана од 22. до 26. септембра 2018. године у Солуну (Грчка);
 • - председник или генерални секретар су присуствовали и учествовали у раду седница Скупштине Савеза инжењера и техничара Србије;
 • - измирене су све текуће обавезе (чланарина, комуналије, закуп простора, књиговођа, домен, одржавање сајта, и др.) и рачун СИРГС је у плусу.

Председник СИРГС Шубарановић је предложио и План рада СИРГС за наредних годину дана, а који се састоји у следећем.

 • - да се настави са омасовљавањем, како појединачних, тако и интересних чланова;
 • - да се настави са вођењем базе чланова;
 • - да се почне за израдом нових чланских картица (од броја 001) за појединачне чланове, са роком важења од 10 (десет) година;
 • - да се чланарина постојећим појединачним члановима, као и онима који се учлане у току 2019. године, не наплаћује за ту годину;
 • - да интересни чланови плаћају чланарину, ко колико може;
 • - да се настави са едукацијом чланства преко организовања предавања домаћих и иностраних експерата, као и представљања компанија;
 • - да руководство Савеза ступи у контакт са Министарством рударства и енергетике Републике Србије и обави разговоре са њиховим представницима о могућности да СИРГС у сарадњи са њима обавља послове на организовању и издавању лиценци из области рударства и геологије;
 • - да се настави са одржавањем контакта са савезима са којима су потписани споразуми о сарадњи;
 • - да се по могућству потпишу споразуми о срадњи са другим савезима из европских земаља, као и са другим струковним институцијама;
 • - да се настави са одржавањем WEB сајта и ажурирањем интернет страница;
 • - да у 2019. години СИРГС учествује у организацији 9. Међународне конференције УГАЉ 2019 и 7. Међународног симпозијума Рударство и заштита животне средине, а по могућству и других стручних скупова и округлих столова.

Сви присутни су једногласно подржали предлог Плана рада Савеза за 2019. годину.

С рударским поздравом,
С Р Е Ћ Н О