SOMP

SOMP

28. СЕПТЕМБАР 2021.

Представници Савеза инжењера рударства и геологије Србије у саставу: проф. др Драган Игњатовић и маст. инж. Наталија Павловић, у периоду од 19. септембра до 25. септембра 2021. године боравили су у Медељину (Колумбијa) ради ануалног окупљања удружења Society of Mining Professors – SOMP (Удружење професора рударства).

SOMP

Проф др Драган Игњатовић и маст. инж. Наталија Павловић

SOMP

Учесници SOMP у Медељину (Колумбија)

Предавања и дискусије су се бавиле актуелним проблемима професора у рударству – модернизовањем наставе и уписом студената на рударство.

Докторанткиња Рударско-геолошког факултета Наталија Павловић је усмено изложила свој рад под називом „Квантитативна процена ризика на површинским коповима“.

SOMP

Наталија Павловић усмено излаже свој рад

За свој рад Наталија Павловић (члан СИРГС) добила је награду за истакнутог младог члана SOMP на докторским студијама ``Michael Karmis``.

SOMP

Додела награда за истакнуте младе члановe SOMP-a на докторским студијама ``Michael Karmis``

С рударским поздравом,
С Р Е Ћ Н О