II International Conference on Raw Materials and Circular Economy RawMat2023

SIRGS

05. СЕПТЕМБАР 2023.

Проф. др Владимир Павловић, Наталија Павловић и Предраг Мијатовић, иначе чланови Савеза инжењера рударства и геологије Србије учествовали су у раду II International Conference on Raw Materials and Circular Economy RawMat2023, која се одржала у Атини (Грчка) од 29. августа до 02. септембра 2023. године.

С рударским поздравом,
С Р Е Ћ Н О