15th International Symposium on Continuous

SIRGS

18. МАЈ 2023.

У периоду од 12 до 15. маја делегација Савеза инжењера рударства и геологије Србије (СИРГС) у саставу, проф. др Владимир Павловић, проф. др Томислав Шубарановић, проф. др Драган Игњатовић и проф. др Ивица Ристовић боравила је у Freibergu у Немачкој. Делегација СИРГС је присуствовала раду 15th International Symposium on Continuous и одржала састанак са руководством Савеза рударских инжењера Немачке.

С рударским поздравом,
С Р Е Ћ Н О