Споразум о сарадњи са Савезом рударства Словачке

SIRGS Logo

19. МАЈ 2019.

Дана 17. маја 2019. године, председник Савеза инжењера рударства и геоогије Србије доц. др Томислав Шубарановић и председник Савеза рударства Словачке (Slovak Mining Society) др Jan Hrabovsky потписали су Споразум о сарадњи.

Споразум подразумева размену позитивних искустава из области рударства, међународну сарадњу из области рударства, подршку у органозовању научних и стручних скупова и конференција, писање научних, стручних и информативних публикација, као и међусобно повезивање и јачање организација потписница у матичним државама и на територији Европе.

Делегација Савеза инжењера рударства и геологије Србије у саставу: доц. др Томислав Шубарановић, проф. др Владимир Павловић и доц. др Бојан Димитријевић, у периоду од 03. до 07. јуна 2019. године боравила је у Варни (Бугарска) и учествовала у раду XV International Conference of the Open and Underwater Mining of Minerals.

У раду конференције, поред представника (из области рударства и геологије) из Бугарске као домаћина и представника Савеза инжењера рударства и геологије Србије, учествовали су и представници Русије, Грчке, Турске, Северне Македоније и Босне и Херцеговине.

SIRGS medjunarodna konferencija u Varni

Представници СИРГС пред почетак рада Међународне конференције у Варни

За време конференције, 05. јуна 2019. године, делегација Савеза инжењера рударства и геологије Србије одржала је и састанак са представницима Савеза рударства, геологије и металургије Бугарске (Scientific and Technical Union of Mining, Geology and Metallurgy Bulgaria).

По завршетку састанка председник Савеза инжењера рударства и геологије Србије доц. др Томислав Шубарановић и председник Савеза рударства, геологије и металургије Бугарске (Scientific and Technical Union of Mining, Geology and Metallurgy Bulgaria) др Kremena Dedelyanova, потписали су Споразум о сарадњи два савеза.

Predstavnici SIRGS-a sa dr Kremenom Dedelyanovom

Предсатвници СИРГС са др Kremenom Dedelyanovom

Савези су се Споразумом обавезали да врше размену позитивних сикустава из области рударства и геологије, међународну сарадњу из области рударства и геологије, подршку у органозовању научних и стручних скупова и конференција, писање научних, стручних и информативних публикација, као и међусобно повезивање и јачање организација потписница у матичним државама и на територији Европе.

С рударским поздравом,
С Р Е Ћ Н О