X International Geomechanics Conference

SIRGS

22. ДЕЦЕМБАР 2022.

Делегација Савеза инжењера рударства и геологије у саставу: проф. др Томислав Шубарановић (председник СИРГС), проф. др Владимир Павловић (председник УО СИРГС) и доц. др Ивица Јаковљевић (председник НО СИРГС) у периоду од 19. до 23. септембра 2022. године боравила је у Варни (Бугарска).

Чланови делегације СИРГС су присуствовали одржавању јубиларне X International Geomechanics Conference, коју организује Scientific and Technical Union of Mining, Geology and Metallurgy Bulagria.

SIRGS

Поред учешћа у раду Конференције и излагања свог рада, чланови СИРГС су одржали и састанак са руководством Scientific and Technical Union of Mining, Geology and Metallurgy Bulagria.

С рударским поздравом,
С Р Е Ћ Н О